[gallery]

Dear Women Social Entrepreneurs in Northern Europe, Connect!  http://map.ogunte.com/ #socent #impinv

Kära kvinnor sociala entreprenörer i norra Europa , anslut ! 
Kære nord europæiske kvindelige sociale entreprenuerer, netværk!
Kjære kvinnelige sosiale entreprenører i Nord Europa, Connect!
Hyvät sosiaaliset naisyrittäjät Pohjois-Euroopassa, verkostoitukaa!

Company info

Ogunte is no longer operating. We've moved on!
Please visit Conscious Innovation

Terms

© 2001-2021 Ogunte. All rights reserved.